За нас


Компанията е създадена през 2012-та година. Областта, в която се развива е енергоспестяващите технологии и възобновяеми източници на енергия.
Дейността й е насочена основно към външните пазари. От създаването й досега компанията е официален вносител на пелетни камини с търговска марка EcoSpar, произведени в Република Македония. Дистрибутор е на много български компании, като Елдоминвест, Теси, Кливенто-Фероли груп и др.
Компанията се развива динамично и има изградена дистрибуторска мрежа от надежни партньори в много страни от ЕС, Балканите и бившите Съветски републики( Русия, Украйна и Прибалтика).
Произвежданите продукти са сертифицирани и изключително надеждни и отговарят на директивите на ЕС.
Пелетните камини с търговската марка „ECO SPAR“, които компанията внася от Република Македония са с изключително високо качество на изработка и притежават необходимите сертификати, с които клиентите могат да ползват субсидии за енергийна ефекривност.