Партньори


Интерметал ООД
Интерметал ООД
Теси ООД
Теси ООД

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД
ЕЛДОМИНВЕСТ ООД – е създадено през 1987 г. За двадесет и седем години компанията се утвърди като едно от най-успешните предприятия в България и се превърна в лидер в производството и търговията с електродомакински и газови уреди в страната.
Evergreen Eнерджи ООД
Evergreen Eнерджи ООД – Македония
Биоенерджи ООД
Биоенерджи ООД – с предмет на дейност производство и търговия с дървесна биомаса, ВЕИ, консултантска дейност в областта на енергийната ефективност, цялостно инвестиционно проектиране на сгради, търговия с горивни устройства и др.
Ora Cinci
Ora Cinci – Румъния